Keystone logo
Moulay Ismail University

Moulay Ismail University

Moulay Ismail University

Giới thiệu

Trong nhiệm kỳ thứ hai của chúng tôi (2019-2023) với người đứng đầu Moulay Ismail University , chúng tôi dự định đưa ra một chính sách phát triển rõ ràng và minh bạch dựa trên việc củng cố các thành tựu và cải thiện các khoảng cách, đặc biệt là kể từ kết quả mong đợi trong nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi rất hài lòng và đáng khích lệ và rằng chúng ta cần đầu tư nhiều hơn vào tinh thần đồng đội và sức mạnh tổng hợp của các tác nhân khác nhau thông qua các hành động cụ thể.

Tham vọng của chúng tôi là tiếp tục những gì chúng tôi đã bắt đầu trong bốn năm qua bởi vì ngày nay, chúng tôi tin rằng chúng tôi đã thực hiện một chẩn đoán tốt cần thiết để nâng tầm trường đại học hơn nữa. Chúng tôi tin tưởng vào việc tiếp tục cung cấp các giải pháp khả thi và cụ thể cho những thách thức của trường đại học danh tiếng này để giúp biến nó thành một trường đại học tuyệt vời.

Địa điểm

  • Meknes

    Meknes, Maroc

    Câu hỏi