Keystone logo
Moldova University Of European Studies

Moldova University Of European Studies

Moldova University Of European Studies

Giới thiệu

Đại học Nghiên cứu Châu Âu Moldova (USEM) là một cơ sở giáo dục tư nhân bậc cao, một bộ phận cấu thành của hệ thống giáo dục tại Cộng hòa Moldova và được kích hoạt theo tất cả các luật liên quan. Lịch sử của trường bắt đầu từ năm 1992. Vào ngày 7 tháng 10, "Học viện Luật Moldova" được thành lập.

Năm 2005, trường trở thành Đại học Nghiên cứu Châu Âu của Moldova. Đại học Nghiên cứu Châu Âu thúc đẩy các công nghệ giáo dục và thông tin mới nhất trong quá trình giảng dạy và khoa học, đảm bảo việc đào tạo các chuyên gia cấp cao, theo yêu cầu đương đại, phù hợp với Quy trình Bologna.

Địa điểm

  • Chisinau

    Strada Ghenadie Iablocikin,2/1, 2069, Chisinau

    Câu hỏi