Keystone logo
Meltwater Entrepreneurial School Of Technology

Meltwater Entrepreneurial School Of Technology

Meltwater Entrepreneurial School Of Technology

Giới thiệu

MEST là một chương trình đào tạo doanh nhân công nghệ trên toàn châu Phi, quỹ hạt giống nội bộ và mạng lưới các trung tâm cung cấp dịch vụ ươm tạo cho các công ty khởi nghiệp công nghệ ở châu Phi. Được thành lập tại Ghana vào năm 2008, MEST cung cấp đào tạo kỹ năng quan trọng, tài trợ và hỗ trợ phát triển phần mềm, kinh doanh và truyền thông cho các doanh nhân công nghệ của Châu Phi. Các trung tâm được đặt tại Accra, Ghana; Lagos, Nigeria; Cape Town, Nam Phi; và Nairobi, Kenya. MEST được tài trợ bởi Quỹ Meltwater, chi nhánh phi lợi nhuận của Meltwater, một công ty hàng đầu toàn cầu về trí tuệ truyền thông và Inside Insight.

Địa điểm

  • Accra

    Aluguntugui Street, , Accra

    Các chương trình

    Câu hỏi