Keystone logo
Maranatha Baptist University Thạc sĩ Quản trị phi lợi nhuận

Thạc sĩ in

Thạc sĩ Quản trị phi lợi nhuận

Maranatha Baptist University

Maranatha Baptist University

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Watertown, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Yêu cầu thông tin

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

 • Thạc sĩ nghệ thuật trong quản trị phi lợi nhuận
  • University Heights, Hoa Kỳ
 • Thạc sĩ Quản lý Doanh nghiệp Xã hội và Phi lợi nhuận
  • NSW, Úc
  • Moore Park, Úc
  • + 2 hơn
 • Thạc sĩ Quản lý Doanh nghiệp Xã hội và Phi lợi nhuận (Mở rộng)
  • NSW, Úc
  • Moore Park, Úc
  • + 2 hơn