Keystone logo
Maastricht University, Faculty of Science and Engineering

Maastricht University, Faculty of Science and Engineering

Maastricht University, Faculty of Science and Engineering

Giới thiệu

Khoa Khoa học và Kỹ thuật (FSE) là vườn ươm và ngôi nhà của một số khoa xuất sắc và các tổ chức uy tín trong giáo dục và nghiên cứu. Các nhà khoa học và học giả của chúng tôi đóng góp cho các chương trình giáo dục quốc tế ở cấp độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, đồng thời tham gia nghiên cứu đổi mới trong các lĩnh vực nhân văn, giáo dục, quản trị, bền vững, khoa học dữ liệu và khoa học tự nhiên.

Khoa Khoa học và Kỹ thuật bao gồm các Khoa sau:

 • Đại học Cao đẳng Maastricht
 • Đại học Cao đẳng Venlo
 • Chương trình Khoa học Maastricht (MSP)
 • Khoa Khoa học Dữ liệu và Kỹ thuật Tri thức (SKE)
 • Viện Khoa học Dữ liệu (IDS)
 • Trung tâm Sinh học Hệ thống Maastricht (MaCSBio)
 • Viện vật liệu sinh học Aachen-Maastricht (AMIBM)
 • Khoa Vật liệu sinh học (BBM)
 • Kỹ thuật kinh doanh
 • Trung tâm Quốc tế về Đánh giá Tích hợp và Bền vững (ICIS)
 • Trường Cao học Quản trị Maastricht (MGSoG) - UNU-MERIT
 • Viện nghiên cứu giáo dục dựa trên bằng chứng hàng đầu (TIER)
 • Chương trình dự bị (FP)

Số liệu thống kê

 • Nhà của hơn 1.500 sinh viên (69% từ nước ngoài)
 • 280 nhân viên (46% từ nước ngoài)
 • 4 chương trình cử nhân và 9 chương trình thạc sĩ
 • 10 phòng và viện nghiên cứu
 • Địa điểm tại Maastricht, Venlo và Geleen
 • Chương trình dự bị đại học: Chương trình Dự bị Đại học

  Địa điểm

  • Maastricht

   Minderbroedersberg 4-6 6211 LK , , Maastricht

   Câu hỏi