Keystone logo
Latvia University of Life Sciences and Technologies

Latvia University of Life Sciences and Technologies

Latvia University of Life Sciences and Technologies

Giới thiệu

Latvia University of Life Sciences and Technologies là cơ sở giáo dục đại học và khoa học của Cộng hòa Latvia, nơi thực hiện nghiên cứu khoa học cũng như các chương trình học thuật và nghiên cứu chuyên nghiệp.

Mục tiêu chính của Trường là tạo ra tiềm năng trí tuệ để cung cấp sự phát triển bền vững của Latvia và vùng nông thôn nói riêng đồng thời trở thành và cập nhật, trường đại học uy tín và được quốc tế công nhận, tích cực hội nhập vào không gian giáo dục đại học và khoa học thống nhất của châu Âu.

Sứ mệnh và tầm nhìn

Nhiệm vụ

Tạo ra một tương lai cạnh tranh quốc tế, đổi mới, sáng tạo và bền vững cho sự phát triển của xã hội.

Tầm nhìn

Đại học Khoa học Đời sống và Công nghệ Latvian là một trường đại học khoa học hiện đại, được quốc gia và quốc tế công nhận - đi đầu trong việc tạo ra những đổi mới liên quan đến kinh tế sinh học và các ngành liên quan cũng như sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên ở vùng Biển Baltic.

Địa điểm

  • Jelgava

    Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2 Liela Street, LV-3001, Jelgava

    Câu hỏi