Keystone logo
LeTourneau University

LeTourneau University

LeTourneau University

Giới thiệu

Tuyên bố mọi nơi làm việc ở mọi quốc gia là lĩnh vực truyền giáo của chúng tôi, sinh viên tốt nghiệp LeTourneau University là những chuyên gia về sự khéo léo và tính cách giống như Đấng Christ, những người coi công việc của cuộc sống là một sự kêu gọi thánh thiện với tác động vĩnh cửu.

LeTourneau University là một cơ sở giáo dục đại học Cơ đốc toàn diện, nơi các nhà giáo dục thu hút người học để nuôi dưỡng đức tính Cơ đốc, phát triển năng lực và sự khéo léo trong các lĩnh vực chuyên môn của họ, để tích hợp đức tin và công việc cũng như phục vụ cộng đồng địa phương và toàn cầu.

English Language Requirements

Chứng nhận trình độ tiếng Anh của bạn với Duolingo English Test! DET là một bài kiểm tra tiếng Anh trực tuyến thuận tiện, nhanh chóng và giá cả phải chăng được hơn 4.000 trường đại học (như trường này) trên khắp thế giới chấp nhận.

Địa điểm

  • Longview

    South Mobberly Avenue,2100, 75602, Longview

    Các chương trình

      Câu hỏi