Keystone logo
Kyrgyz Economic University Thương mại, Thạc sĩ

Thạc sĩ in

Thương mại, Thạc sĩ

Kyrgyz Economic University

Kyrgyz Economic University

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Bishkek, Kyrgyzstan

Ngôn ngữ

Tiếng Nga, Ki-ri-giz

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Thạc sĩ Marketing có trách nhiệm và quản lý thương mại quốc tế
    • Madrid, Tây Ban Nha
  • Thạc sĩ Thương mại (Mở rộng)
    • Camperdown, Úc
  • Thạc sĩ thương mại (MCom)
    • Auckland, New Zealand