Keystone logo
Konrad Lorenz Universidad

Konrad Lorenz Universidad

Konrad Lorenz Universidad

Giới thiệu

Tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi chào đón tất cả các bạn đến với trang web của Đại học Konrad Lorenz, đây là một tổ chức giáo dục đại học tư nhân phi lợi nhuận của Colombia được cống hiến từ năm 1981 để theo đuổi, bảo tồn và phổ biến kiến thức văn hóa và khoa học.

Tại đây, bạn có thể nhận được thông tin cập nhật về các dự án đang được thực hiện bởi trường đại học trong các vấn đề như giảng dạy, nghiên cứu và các tác động xã hội; các chính sách của trường đại học và các quy định chung hướng dẫn hoạt động của chúng tôi; các chương trình đại học, sau đại học và thạc sĩ cũng như các khóa học giáo dục thường xuyên do trường đại học cung cấp; học giả, thể dục thể thao, hoạt động văn hóa và xã hội.

Bạn cũng có thể kiểm tra danh mục thư viện của chúng tôi và toàn văn một số bài viết khoa học của chúng tôi. Nếu bạn là thành viên của trường đại học, bạn có thể truy cập cơ sở dữ liệu của chúng tôi, kiểm tra những gì có trên nền tảng ảo, đăng ký bài tập, kiểm tra điểm, là một phần của quy trình đánh giá thể chế, thanh toán trực tuyến, v.v.

Nếu bạn là người dùng lần đầu, vui lòng xem video tổ chức của chúng tôi để theo cách hướng dẫn và ngắn gọn, bạn có thể thấy mọi thứ ở Konrad Lorenz như thế nào, những gì chúng tôi phải cung cấp và ý nghĩa của việc trở thành thành viên của tổ chức của chúng tôi.

Địa điểm

  • Cundinamarca

    Carrera 9a,62-27, 110231, Cundinamarca

    Câu hỏi