Keystone logo
Kaitseväe Akadeemia

Kaitseväe Akadeemia

Kaitseväe Akadeemia

Giới thiệu

Kaitseväe Akadeemia (sau đây gọi tắt là Học viện) là cơ sở giáo dục đại học ứng dụng quốc phòng theo nghĩa của Đạo luật về các tổ chức giáo dục đại học chuyên nghiệp. Tên viết tắt tiếng Estonia của Học viện là "KVA". Học viện là đơn vị cơ cấu của Lực lượng Quốc phòng chịu sự giám sát trực tiếp của Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng. Khi thực hiện nhiệm vụ của mình, Học viện đại diện cho nhà nước và Lực lượng Quốc phòng.

Tên của học viện trong tiếng Anh là Estonian Military Academy. Tên viết tắt tiếng Anh của tên Học viện là "EMA". Học viện nằm ở Tartu. Địa chỉ bưu điện của Học viện là Riia 12, 51010 Tartu. Học viện có hai khu phức hợp nghiên cứu với các địa điểm ở Tartu và Võru. Nhiệm vụ chính của Học viện là chuẩn bị chỉ huy Lực lượng Quốc phòng và phát triển khoa học quân sự nhằm đảm bảo tính bền vững của công tác quản lý Lực lượng Quốc phòng.

Địa điểm

  • Tartu

    Riia,12, 51013, Tartu

    Câu hỏi