Keystone logo
Johns Hopkins University Thạc sĩ nghệ thuật tự do

Thạc sĩ in

Thạc sĩ nghệ thuật tự do

Johns Hopkins University

Johns Hopkins University

Thông tin mấu chốt

Chọn địa điểm


Địa điểm cơ sở

Washington, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa

Khoảng thời gian

18 - 24 tháng

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

* để biết học phí và lệ phí của chương trình, vui lòng liên hệ với trường

Giới thiệu

Tuyển sinh

Học bổng và tài trợ

Chương trình giảng dạy

Bảng xếp hạng

Học phí chương trình

Cơ hội nghề nghiệp

Lời chứng thực của sinh viên

Về trường học

Câu hỏi