Keystone logo
John Carroll University, Boler College of Business Thạc sĩ nghệ thuật trong quản trị phi lợi nhuận

MA in

Thạc sĩ nghệ thuật trong quản trị phi lợi nhuận

John Carroll University, Boler College of Business

John Carroll University, Boler College of Business

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

University Heights, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

36 giờ

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

USD 590 / per credit

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

Giới thiệu

Học bổng và tài trợ

Chương trình giảng dạy

Kết quả chương trình

Kiểm định

Về trường học

Câu hỏi