Keystone logo
ISCSP - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas Thạc sĩ Khoa học Chính trị

Thạc sĩ Khoa học Chính trị

ISCSP - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas

ISCSP - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Ngôn ngữ

Tiếng Bồ Đào Nha

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Thạc sĩ di cư quốc tế và quan hệ dân tộc
    • Malmö, Thụy Điển
  • Thạc sĩ Khoa học Chính trị: Chính trị Toàn cầu
    • Malmö, Thụy Điển
  • Thạc sĩ Ngoại giao Công chúng và Truyền thông Toàn cầu
    • Syracuse, Hoa Kỳ