Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
IPSL Institute for Global Learning

IPSL Institute for Global Learning

IPSL Institute for Global Learning

Giới thiệu

IPSL Institute for Global Learning đang định nghĩa lại giáo dục đại học trong thế kỷ 21 - tận dụng các mối quan hệ đối tác quốc tế nhằm xóa bỏ ranh giới giữa học thuật và xã hội, đồng thời có chủ ý hòa hợp trải nghiệm học tập của sinh viên với những thách thức và cơ hội của thế giới ngày nay. Môi trường giáo dục độc đáo của chúng tôi được đặc trưng bởi sự nghiêm khắc về trí tuệ, cởi mở, có đi có lại, tính sáng tạo, các kỹ năng và quyết tâm trao quyền.

Ban đầu được gọi là "Đối tác Quốc tế về Dịch vụ-Học tập ™ và Lãnh đạo" - IPSL, được thành lập vào năm 1982, là một tổ chức giáo dục phục vụ sinh viên, cao đẳng, đại học, tổ chức phi lợi nhuận và các cơ quan dịch vụ khác trên toàn thế giới bằng cách thúc đẩy các chương trình liên kết dịch vụ tình nguyện với cộng đồng và nghiên cứu học thuật.

Để giữ vững truyền thống của chúng tôi là những người tiên phong trong lĩnh vực giáo dục, IPSL gần đây đã đưa ra sáng kiến mới nhất của chúng tôi vào năm 2017 ... Tổ chức cộng đồng và Hoạt động xã hội hay đơn giản là "COSA".

77411_BaanTonChokVillage-TÌNH NGUYỆN-DẠY HỌC10.JPG

Điều gì thúc đẩy IPSL?

IPSL hoạt động để làm cho sự tham gia quốc tế trở nên có đạo đức, dễ tiếp cận và bền vững hơn, bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho các mối quan hệ và học tập giữa sinh viên và các tác nhân thay đổi xã hội trên toàn thế giới. Không giống như các kỳ thực tập, IPSL không 'đặt' sinh viên vào mà thay vào đó, tạo cơ hội cho sinh viên kết nối với các tổ chức thay đổi xã hội của chúng tôi (đối tác của chúng tôi) ở 4 quốc gia.

Ngày nay, IPSL, cung cấp các chương trình sau đại học được công nhận hoàn toàn và các chương trình đào tạo dịch vụ đại học có tín chỉ ở các quốc gia trên toàn cầu — các chương trình trong đó hơn 4.000 sinh viên từ hơn 400 trường đại học hoặc cao đẳng ở Hoa Kỳ và 25 quốc gia khác đã tham gia. IPSL đầu tư trực tiếp hơn 83% doanh thu từ chương trình của họ vào các cộng đồng mà họ phục vụ.

Địa điểm

 • Portland

  4110 SE HAWTHORNE BLVD., #200, 97214, Portland

 • Cusco

  Cusco, Peru

  • Medellín

   Medellín, Colombia

   • Hanoi

    Hanoi, Việt Nam

    • Thessaloniki

     Thessaloniki, Hy Lạp

     • Cartagena

      Cartagena, Colombia

      • San Lucas Tolimán

       San Lucas Tolimán, Guatemala

       Câu hỏi