Keystone logo
Polytechnic Institute Of Bragança Thạc sĩ Quản lý tài nguyên rừng

Thạc sĩ Quản lý tài nguyên rừng

Polytechnic Institute Of Bragança

Polytechnic Institute Of Bragança

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* € 100 lệ phí áp dụng một lần, 1 € 090 cho học phí mỗi năm

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Bằng Thạc sĩ về Kỹ thuật Lâm nghiệp
    • Lugo, Tây Ban Nha
  • Bằng Thạc sĩ về Kỹ thuật Lâm nghiệp
    • Valencia, Tây Ban Nha
  • Bằng thạc sĩ về cháy rừng, khoa học và quản lý tích hợp
    • Valencia, Tây Ban Nha