Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
Iowa State University School of Education

Iowa State University School of Education

Iowa State University School of Education

Giới thiệu

Chào mừng đến với Trường Giáo dục

Trường Giáo dục (SOE) chuẩn bị cho các giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, lãnh đạo trường học và học khu, các chuyên gia phụ trách vấn đề sinh viên, các nhà lãnh đạo trường đại học và cao đẳng cộng đồng, và các nhà nghiên cứu giáo dục làm việc xuyên suốt P-20 để hỗ trợ các cơ hội học tập công bằng cho tất cả học sinh. Cộng đồng DNNN có cơ sở tin tưởng rằng giáo dục công là nền tảng của một xã hội lành mạnh, sôi động và công bằng. Sinh viên tốt nghiệp các chương trình của chúng tôi có được kiến thức, kỹ năng và khả năng trở thành những nhà giáo dục xuất sắc, tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn ở Iowa, quốc gia và thế giới.

Hãy cùng chúng tôi tạo nên sự khác biệt!

Địa điểm

  • Ames

    Lagomarcino Hall,1620, 50011, Ames

    Câu hỏi