Keystone logo
International University of Struga Thạc sĩ Tội Phạm & Detective

Thạc sĩ in

Thạc sĩ Tội Phạm & Detective

International University of Struga

International University of Struga

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Ngôn ngữ

Yêu cầu thông tin

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

3 học kỳ

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* mỗi học kỳ

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Thạc sĩ tội phạm học
    • Malmö, Thụy Điển
  • MA Tội phạm học và Tư pháp Hình sự
    • Lincoln, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Master in Criminal Justice and Criminology
    • Carolina, Puerto Rico