Keystone logo
International University of Monaco Thạc sĩ khoa học về quản lý đổi mới và bền vững
International University of Monaco

Thạc sĩ khoa học về quản lý đổi mới và bền vững

Monaco-Ville, Monaco

16 Months

Tiếng Anh

Toàn thời gian

30 Apr 2024

Sep 2024

EUR 24.650

Trong khuôn viên trường

Giới thiệu

Học sinh lý tưởng

Tuyển sinh

Kết quả chương trình

Học phí chương trình

Cơ hội nghề nghiệp

Về trường học

Câu hỏi