Keystone logo
International School of Management (ISM) M.Sc. in Business Intelligence & Data Science

MSc in

M.Sc. in Business Intelligence & Data Science International School of Management (ISM)

International School of Management (ISM)

Sinh viên của chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm học tập của họ ở Đức tại ISM

Tuyển sinh

Học phí chương trình

Học bổng và tài trợ

Cơ sở

Về trường học

Câu hỏi