Keystone logo
Interamerican University of Panama (Universidad Interamericana De Panama)

Interamerican University of Panama (Universidad Interamericana De Panama)

Interamerican University of Panama (Universidad Interamericana De Panama)

Giới thiệu

Chúng tôi chuẩn bị cho sinh viên của mình tiếp thu kiến thức một cách toàn diện và tham gia vào thế giới công việc với các kỹ năng cá nhân và chuyên nghiệp cho phép họ đưa ra quyết định với các tiêu chí phân tích và sáng tạo, quản lý rủi ro và tối ưu hóa các nguồn lực của tổ chức cho sự phát triển của công ty, doanh nghiệp, chính phủ và nền kinh tế của quốc gia.

Chúng tôi là một tổ chức giáo dục hòa nhập có tính đến nhu cầu của các loại học sinh khác nhau nhằm mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục cho thanh niên, người lớn và các chuyên gia nhằm đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Tổ chức của chúng tôi có khoảng 70 chương trình học, trong các lĩnh vực kiến thức khác nhau

Địa điểm

  • Panama City

    Panama City, Panama

    Câu hỏi