Keystone logo
Instituto Politécnico de Setúbal (Polytechnic Institute Of Setubal)

Instituto Politécnico de Setúbal (Polytechnic Institute Of Setubal)

Instituto Politécnico de Setúbal (Polytechnic Institute Of Setubal)

Giới thiệu

Học viện Bách khoa Setúbal (IPS) là một cơ sở giáo dục đại học công lập, nằm trong hệ thống con bách khoa.

IPS xuất hiện trong phạm vi của việc thành lập mạng lưới giáo dục đại học bách khoa mới ở Bồ Đào Nha vào năm 1979, ban đầu tích hợp hai trường đặt tại Setúbal; Escola Superior de Tecnologia (ESTSetúbal) và Escola Superior de Educação (ESE). Hiện tại, IPS còn bao gồm ba trường nữa: Trường Khoa học Kinh doanh (ESCE), Trường Công nghệ Barreiro (ESTBarreiro) và Trường Y tế (ESS). Các hoạt động của năm trường Đại học được điều phối bởi Dịch vụ Trung ương. Ngoài ra còn có một đơn vị tổ chức thứ sáu, được định hướng để hỗ trợ sinh viên: Dịch vụ Hành động Xã hội (SAS), chịu trách nhiệm về chỗ ở, thực phẩm, hỗ trợ tâm lý, và các hoạt động thể thao và giải trí.

Là một tổ chức công lập, IPS với tư cách là nhà tài trợ chính của mình là Nhà nước, thông qua các quỹ đăng ký trong Ngân sách Nhà nước, được bổ sung bằng nguồn thu của chính mình từ học phí, hợp đồng nghiên cứu và dịch vụ ở nước ngoài. Việc tuyển dụng, lựa chọn và đánh giá cán bộ giảng dạy cũng như nhân viên hành chính và kỹ thuật không giảng dạy được quy định trong các quy chế nghề nghiệp tương ứng, cũng như các quy định trung ương khác được thiết kế cho tất cả các công chức. Đổi lại, việc tuyển dụng nhân viên, cả về số lượng và chủng loại, cũng bị hạn chế bởi luật pháp và các ràng buộc về ngân sách.

Hoạt động của IPS được điều chỉnh bởi Quy chế, được công bố trên Diário da República.

Địa điểm

  • Setúbal Municipality

    Setúbal Municipality, Bồ Đào Nha

    Câu hỏi