Keystone logo
Instituto Para La Calidad De La Educacion Thạc sĩ Giáo dục

Thạc sĩ Giáo dục

Instituto Para La Calidad De La Educacion

Instituto Para La Calidad De La Educacion

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Lima, Peru

Ngôn ngữ

Người Tây Ban Nha

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

2 học kỳ

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Mar 2024

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • MBA trong quản lý kỹ thuật
  • Thạc sĩ định hướng giáo dục
    • León, Tây Ban Nha
  • Bằng thạc sĩ về nhu cầu hỗ trợ giáo dục cụ thể
    • Pontevedra, Tây Ban Nha