Keystone logo
Institute Of Public Administration

Institute Of Public Administration

Institute Of Public Administration

Giới thiệu

Chúng tôi điều chỉnh các dịch vụ của mình cho phù hợp với các nhu cầu cụ thể của dịch vụ công và khách hàng khu vực tư nhân của chúng tôi. Sự kết hợp giữa kỹ năng và kinh nghiệm của chúng tôi có nghĩa là chúng tôi có thể phát triển và cung cấp một dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách chính xác và hiệu quả. Các dịch vụ của chúng tôi chủ yếu được cung cấp cho các khách hàng thuộc Dịch vụ Công cộng Ireland; chúng tôi có một danh tiếng mạnh mẽ và nhu cầu đối với các dịch vụ của chúng tôi trên phạm vi quốc tế.

Institute Of Public Administration là cơ quan phát triển dịch vụ công duy nhất của Ireland tập trung hoàn toàn vào phát triển khu vực công. Nó cung cấp dịch vụ của mình thông qua:

 • Giáo dục và Đào tạo, xây dựng năng lực của con người để đáp ứng những thách thức
 • Tư vấn trực tiếp, giải quyết vấn đề và giúp lập kế hoạch và hình thành tương lai
 • Nghiên cứu và Xuất bản - hiểu những gì cần phải làm và làm cho những phát hiện này luôn sẵn sàng.
 • Các dự án và hợp tác quốc tế.

Địa điểm

 • Dublin Southside

  Dublin Southside, Ireland

  Các chương trình

  Câu hỏi