Keystone logo
INSA Business, Marketing & Communication School Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Thạc sĩ quản trị kinh doanh

INSA Business, Marketing & Communication School

INSA Business, Marketing & Communication School

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Barcelona, Tây Ban Nha

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

1 năm

Nhịp độ

Bán thời gian

Học phí

EUR 5.200 / per year

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi