Keystone logo
Indiana University of Pennsylvania College of Health and Human Services Bằng Thạc sĩ về Huấn luyện Thể thao

Bằng Thạc sĩ về Huấn luyện Thể thao

Indiana University of Pennsylvania College of Health and Human Services

Indiana University of Pennsylvania College of Health and Human Services

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Indiana, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Yêu cầu thông tin

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Yêu cầu thông tin

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Bậc thầy trong thể thao hiệu suất cao: Sức mạnh và điều kiện
    • Murcia, Tây Ban Nha
  • Thạc sĩ Khoa học về Sức mạnh và Điều hòa
    • Online USA
  • Thạc sĩ trực tuyến về dinh dưỡng và đào tạo thể thao
    • Madrid, Tây Ban Nha