Keystone logo
IIHEM International Institute Higher Education

IIHEM International Institute Higher Education

IIHEM International Institute Higher Education

Giới thiệu

Viện Giáo dục Đại học Quốc tế là một tổ chức tư nhân cấp bằng cho giáo dục đại học về quản lý, khoa học và công nghệ. Viện hiện cung cấp các chương trình về khoa học quản lý, kỹ thuật và hệ thống thông tin máy tính.

Mục đích trọng tâm của Viện là giảng dạy và nghiên cứu ứng dụng và phát triển. Nó theo đuổi mục đích này bằng cách cung cấp một môi trường học tập đáp ứng, về phương pháp, nội dung và chất lượng, các tiêu chuẩn giáo dục quốc tế tốt nhất, đặc biệt là những tiêu chuẩn đã được các trường đại học Bắc Mỹ phát triển và áp dụng thành công. Viện góp phần chuyển giao và ứng dụng phù hợp các hệ thống công nghệ và phương pháp quản lý hiện đại thông qua các hoạt động của Viện. Sinh viên tốt nghiệp IIHEM là những chuyên gia có năng lực có khả năng sử dụng, áp dụng và phát triển các phương pháp quản lý và công nghệ mới nhất, cho phép họ làm việc thành công ở Maroc và nước ngoài cùng với các đồng nghiệp thuộc các quốc tịch khác nhau.

Địa điểm

  • Rabat

    Avenue Mohamed VI, Km 4.2 (Route des Zaërs) Souissi Rabat - Maroc, , Rabat

    Câu hỏi