Keystone logo
IC Institute

IC Institute

IC Institute

Giới thiệu

"Để làm được điều phi thường khi nói đến đổi mới, giáo dục chất lượng cao và nghiên cứu trong khi xây dựng quan hệ đối tác bền chặt để định hình thế giới ngày mai."

IC Institute được thành lập vào năm 2008 với sứ mệnh rõ ràng nhưng đầy thách thức: "Làm nên điều phi thường khi đổi mới, giáo dục / đào tạo chất lượng cao và nghiên cứu đồng thời xây dựng quan hệ đối tác bền chặt để định hình thế giới ngày mai." IC Institute cung cấp một loạt các dịch vụ giáo dục chất lượng cao độc đáo, tạo điều kiện đổi mới và xây dựng quan hệ đối tác để giúp hình thành tương lai.

IC Institute được hưởng lợi từ các mối quan hệ bền chặt mà nó đã xây dựng và duy trì trong nhiều năm với những người tiên phong trong các ngành, các công ty hàng đầu, các tổ chức học thuật cấp cao nhất và các tổ chức chính phủ. Đây là lý do tại sao chúng tôi có thể tự hào nói rằng chúng tôi là công ty tư nhân duy nhất ở Châu Âu tổ chức loại hình giáo dục đại học của chúng tôi. Bằng Thạc sĩ của chúng tôi được công nhận trong nước và quốc tế và tất cả các sinh viên tốt nghiệp đều có đủ điều kiện để tự gọi mình là Thạc sĩ Khoa học (MSc).

Địa điểm

  • Beerzel

    Heiststeenweg,131, 2580, Beerzel

Câu hỏi