Keystone logo
International Business School the Hague

International Business School the Hague

International Business School the Hague

Giới thiệu

International Business School the Hague ( IBSH ) là một trường quản lý và kinh doanh sáng tạo hoàn toàn mới được thành lập ở Hà Lan và có trụ sở tại thành phố The Hague. Đây là một tổ chức giáo dục đại học được thành lập hợp pháp và cung cấp bằng Cử nhân và Thạc sĩ trong lĩnh vực Kinh doanh và Quan hệ Quốc tế và Ngoại giao.

Ngoài các chương trình cấp bằng, IBSH còn cung cấp một số khóa học ngắn hạn và cấp bằng sẽ nâng cao kiến thức và kỹ năng của bạn trong các lĩnh vực cụ thể, có nhu cầu cao.

Các chương trình của chúng tôi tập trung vào tính chuyên nghiệp và thực tiễn, giúp bạn chuẩn bị cho một khởi đầu sự nghiệp thành công. Đội ngũ giảng viên của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong thế giới doanh nghiệp mà họ sẽ chia sẻ với bạn.

Tầm nhìn

IBSHTầm nhìn của "Tạo ra các nhà lãnh đạo năng động" là giáo dục sinh viên về những phức tạp mà các doanh nghiệp trên thế giới sẽ phải đối mặt trong tương lai gần và xa. IBSH tin rằng bằng cách duy trì nắm bắt chắc chắn các xu hướng trong tương lai và các sáng kiến mới, công ty sẽ có thể cung cấp nội dung có ý nghĩa cho sinh viên nhằm chuẩn bị tốt nhất cho họ đảm nhận vai trò lãnh đạo trong các lĩnh vực tương ứng. Một nhà lãnh đạo năng động là người có thể hiểu được bức tranh tổng thể và có thể đưa ra quyết định đúng đắn trong những thời điểm phức tạp.

Nhiệm vụ

IBSHSứ mệnh của “Mang đến vượt mong đợi” nói lên khát vọng của chúng tôi là không ngừng vượt qua sự mong đợi của học sinh, giáo viên và các bên liên quan. Điều này có nghĩa là IBSH phải duy trì vòng phản hồi liên tục với tất cả các bên liên quan để đánh giá khách quan hiệu suất so với mong đợi. Chúng ta cũng phải liên tục đánh giá và điều chỉnh hoạt động của mình để vượt qua các tiêu chuẩn quốc tế.

Địa điểm

  • The Hague

    Rijswijkseweg 60, 2516 EH, , The Hague

  • Rijswijk

    Lange Kleiweg,12, 2288 GK, Rijswijk

    Câu hỏi