Keystone logo
Horizonte University Foundation

Horizonte University Foundation

Horizonte University Foundation

Giới thiệu

Chúng tôi là một Tổ chức Giáo dục Đại học đóng góp vào sự phát triển của đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thông qua sự xuất sắc trong các quá trình Giảng dạy, Nghiên cứu và Dự kiến Xã hội, dựa trên mô hình Phát triển Con người và có xoay trục việc tăng cường năng lực, tài năng của con người và các mối quan hệ giữa các cá nhân, thông qua các quá trình nhân văn, khoa học, công nghệ và đổi mới cho phép đạt được hạnh phúc.

Địa điểm

  • Cundinamarca

    Calle 69,# 14 - 30, 111221, Cundinamarca

    Các chương trình

    Câu hỏi