Keystone logo
Holy Family University School of Education Chứng chỉ bổ sung dành cho giáo viên được chứng nhận bởi Master of Education (MEd)

Chứng chỉ bổ sung dành cho giáo viên được chứng nhận bởi Master of Education (MEd)

Holy Family University School of Education

Holy Family University School of Education

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Philadelphia, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Yêu cầu thông tin

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Yêu cầu thông tin

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2024

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • MA về dạy tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác
    • Chicago, Hoa Kỳ
  • MS trong giảng dạy và hỏi đáp
    • Chicago, Hoa Kỳ
  • Thạc sĩ Giáo dục Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM)
    • Medford, Hoa Kỳ