Keystone logo
Helwan University

Helwan University

Helwan University

Giới thiệu

Helwan University là trường đại học công nghệ và ứng dụng, trường sở hữu đầy đủ các yếu tố khác biệt và đa dạng. Nó được coi là một mô hình độc đáo trong số các trường Đại học Ai Cập vì nó bao gồm các khoa Nghệ thuật, Mỹ thuật, Nghệ thuật Ứng dụng, Giáo dục Nghệ thuật, Giáo dục Âm nhạc và Giáo dục Thể chất.

Nằm trong trung tâm của một cộng đồng công nghiệp, Helwan University được coi là một mô hình độc đáo trong số các trường đại học Ai Cập nói chung. Nó bao gồm 20 khoa cũng như 50 trung tâm nghiên cứu và các đơn vị sản xuất kết nối trường đại học với các vấn đề của xã hội Ai Cập.

Địa điểm

  • Cairo

    Cairo, Ai Cập

    Câu hỏi