Keystone logo
Grancolombiano Polytechnic (Politécnico Grancolombiano)

Grancolombiano Polytechnic (Politécnico Grancolombiano)

Grancolombiano Polytechnic (Politécnico Grancolombiano)

Giới thiệu

Grancolombiano Polytechnic nhằm mục đích đóng góp vào sự hòa nhập xã hội và sự phát triển của quốc gia, chủ yếu thông qua việc cung cấp các chương trình trong toàn bộ chuỗi đào tạo được phân biệt bằng chất lượng và mức độ phù hợp của chúng; Thúc đẩy hoàn toàn việc phát triển các dự án khuyến nông và nghiên cứu ứng dụng, dựa trên các giá trị thể chế và được hỗ trợ bởi việc sử dụng CNTT-TT, với mục đích vững chắc là tìm kiếm sự xuất sắc trong học tập.

Địa điểm

  • Bogotá

    Calle 61,#7-69, 110231, Bogotá

    Câu hỏi