Keystone logo
Fundación Universitaria Del Área Andina

Fundación Universitaria Del Área Andina

Fundación Universitaria Del Área Andina

Giới thiệu

Tổ chức Đại học của Khu vực Andean trong quỹ đạo học tập hơn 34 năm của mình tìm kiếm sự xuất sắc, kiên trì và cải thiện chất lượng cuộc sống của sinh viên, phát triển các kỹ năng giáo dục và con người, để cải thiện sự chung sống và tồn tại của xã hội.

Địa điểm

  • Pereira

    Calle 24,##8-55, 660002, Pereira

    Câu hỏi