Keystone logo
Francisco de Paula Santander University

Francisco de Paula Santander University

Francisco de Paula Santander University

Giới thiệu

Francisco de Paula Santander University là Tổ chức Giáo dục Đại học Công lập, được định hướng cải tiến liên tục và chất lượng trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu và mở rộng, trong khuôn khổ các chiến lược phương pháp luận trực diện, từ xa và ảo, với mục đích cơ bản là đào tạo toàn diện các chuyên gia cam kết giải quyết các vấn đề môi trường, nhằm tìm kiếm sự phát triển bền vững trong khu vực.

Địa điểm

  • Cúcuta

    Cúcuta, Colombia

    Câu hỏi