Keystone logo
Finis Terrae University

Finis Terrae University

Finis Terrae University

Giới thiệu

Finis Terrae University được coi là một Học viện Công giáo về giáo dục đại học và là một phần của các Tổ chức Giáo dục của Phong trào Regnum Christi.

Trường đại học là một cộng đồng học thuật của giáo dục đại học, trong đó các giáo sư và sinh viên của trường, một cách nghiêm túc và có tính phản biện, đóng góp vào việc đào tạo cá nhân, sự tiến bộ của khoa học và sự phát triển của di sản văn hóa, thông qua nghiên cứu, giảng dạy và các dịch vụ phát sóng khác nhau được cung cấp cho xã hội.

Đây là một hình thức trình bày của Giáo hội Công giáo trong thế giới khoa học và văn hóa, giả định việc hình thành một cộng đồng không mệt mỏi tìm kiếm chân lý, đề xuất một tầm nhìn toàn diện và siêu việt về con người, đồng thời bày tỏ mối quan tâm đạo đức, trung thành với Tin Mừng. Nó cũng cho thấy một ơn gọi phục vụ con người và một cam kết đối với công lý và công ích.

Địa điểm

  • Providencia

    Avenida Pedro de Valdivia,1509, , Providencia

    Câu hỏi