Keystone logo
Federal University Of Lavras

Federal University Of Lavras

Federal University Of Lavras

Giới thiệu

Duy trì và phát huy sự xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu và khuyến nông, sản xuất và phổ biến tri thức khoa học và công nghệ chất lượng cao trong xã hội, góp phần hình thành những con người sáng tạo, có năng lực, phản biện và phản biện, cam kết đạo đức vì một nền công bằng và dân chủ hơn.

Địa điểm

 • Aquenta Sol

  Aquenta Sol, Brasil

  Các chương trình

   Tổ chức cũng cung cấp:

   Câu hỏi