Keystone logo
© Carrianna Field
Euroinnova International Online Education

Euroinnova International Online Education

Euroinnova International Online Education

Giới thiệu

Euroinnova International Online Education , là trung tâm Nghiên cứu Đại học và Sau Đại học chuyên về đào tạo mở, trực tuyến và từ xa ở cấp độ quốc tế, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu đào tạo của các công ty, người lao động và cá nhân.

Hiện tại, chúng tôi có mặt ở 16 quốc gia, chúng tôi có đội ngũ 150 giáo viên và chuyên gia cộng tác trong hơn 400 Lĩnh vực Đào tạo và với công nghệ học tập điện tử chuyên về các Khóa học Trực tuyến được Phê duyệt, Khóa học Từ xa và Các Khóa học Đại học Baremables về giảng dạy, Trung học và Hội đồng Việc làm Y tế.

Tất cả những điều này, cùng với các tiêu chí sư phạm nghiêm ngặt và sự quan tâm cá nhân hóa đến học sinh bởi đội ngũ chuyên gia giảng dạy của chúng tôi, đảm bảo chất lượng học tập đạt được của AENOR.

Euroinnova International Online Education là một trong những công ty có tốc độ phát triển cao nhất trong bức tranh toàn cảnh quốc gia về đào tạo từ xa. Trụ sở chính của chúng tôi ở Granada, nhưng chính sách mở rộng của chúng tôi có nghĩa là chúng tôi hiện đang cung cấp dịch vụ địa phương ở các quốc gia Mỹ Latinh khác nhau, do đó củng cố quá trình phát triển của chúng tôi.

Câu lạc bộ sinh viên của chúng tôi có hơn 20.000 thành viên, nơi có hàng nghìn tài nguyên giáo dục. Chúng tôi cũng có Sàn giao dịch Việc làm và Thực tập, nơi hiện có hàng trăm công ty từ các lĩnh vực khác nhau đã kết hợp hơn 30.000 giám đốc điều hành và quản lý cấp trung từ hơn 4.000 công ty lớn trong nước và quốc tế.

Địa điểm

  • Atarfe

    Calle Chile, 18230, Atarfe

Các chương trình

Câu hỏi