Keystone logo
Edna Manley College of the Visual and Performing Arts Bậc thầy trong giáo dục nghệ thuật

Thạc sĩ in

Bậc thầy trong giáo dục nghệ thuật

Edna Manley College of the Visual and Performing Arts

Edna Manley College of the Visual and Performing Arts

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • MA / MFA trong Giáo dục Sân khấu và Sân khấu Ứng dụng
    • Boston, Hoa Kỳ
  • Thạc sĩ Nghệ thuật, Giáo dục và Thực hành Cộng đồng
    • New York, Hoa Kỳ
  • MEd giáo dục sáng tạo
    • London, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland