Keystone logo
European College for Liberal Studies Thạc sĩ Nghiên cứu Tự do

Thạc sĩ in

Thạc sĩ Nghiên cứu Tự do

European College for Liberal Studies

European College for Liberal Studies

Thông tin mấu chốt

Chọn địa điểm


Địa điểm cơ sở

Barcelona, Tây Ban Nha

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trộn lẫn, Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

9 - 12 tháng

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

CHF 33.600 *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* giá có thể khác nhau tùy theo vị trí

Giới thiệu

Chương trình giảng dạy

Học sinh lý tưởng

Tuyển sinh

Học phí chương trình

Học bổng và tài trợ

Cơ hội nghề nghiệp

Cơ sở

Về trường học

Câu hỏi