Keystone logo
Dagon University MA trong TÂM LÝ HỌC
Dagon University

MA trong TÂM LÝ HỌC

Yangon, Myanma

Request duration

Tiếng Anh

Request pace

Request application deadline

Aug 2023

Request tuition fees

Trong khuôn viên trường

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Mục đích của học phần này là giúp sinh viên hiểu được các khái niệm cơ bản của tâm lý học. Học sinh sẽ học, trong học kỳ đầu tiên, bản chất, nguồn gốc và các phương pháp của tâm lý học. Ngoài ra, mô-đun cung cấp tầm quan trọng của các cơ sở sinh học về hành vi, cảm giác và nhận thức trong hành vi, học tập và trí nhớ của con người cũng như ngôn ngữ và suy nghĩ. Trong học kỳ thứ hai, học sinh sẽ tìm hiểu động cơ con người, cảm xúc, trí thông minh, tính cách và đánh giá nhân cách là những yếu tố liên quan đến hành vi của con người.

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Thạc sĩ Khoa học về Phân tích Học tập (MSLA)
    • Arlington, Hoa Kỳ
  • Thạc sĩ Khoa học Tâm lý học
    • Arlington, Hoa Kỳ
  • Tâm lý học phát triển ứng dụng MSc
    • Belfast, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland