Keystone logo
Czestochowa University of Technology

Czestochowa University of Technology

Czestochowa University of Technology

Giới thiệu

Đại học Công nghệ Czestochowa (CUT) đã góp phần tạo ra tương lai của kỹ thuật và công nghệ trong hơn bảy mươi năm. Trong các hoạt động khoa học và giáo dục của chúng tôi, Đại học Công nghệ Czestochowa đã trở thành một phần cố hữu trong lịch sử và truyền thống của Ba Lan đối với vùng Czestochowa và chính thành phố. Trong bảng xếp hạng toàn quốc của các tổ chức giáo dục đại học nhà nước, chúng tôi nằm trong số những trường đại học hàng đầu ở Ba Lan có thành tích tương tự. Chất lượng giảng dạy và nghiên cứu tuyệt vời của chúng tôi cũng như kiến ​​thức và kinh nghiệm học thuật vô song của đội ngũ giảng viên của chúng tôi khiến việc học tại CUT trở thành một trải nghiệm thú vị và vô giá. Thông qua các chương trình giảng dạy của mình, Đại học Công nghệ Czestochowa chú trọng vào việc học tập và làm việc theo dự án.

Chúng tôi phấn đấu để Đại học Công nghệ Czestochowa trở thành một tổ chức:

  • Cung cấp nền giáo dục chất lượng cao, cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp những kỹ năng mong muốn trong thị trường việc làm.
  • Tích cực hợp tác với các đơn vị từ môi trường kinh tế xã hội, đảm bảo sinh viên làm giàu kiến ​​thức và kinh nghiệm thông qua thực tập và đào tạo thực tế.
  • Phát triển một ưu đãi hấp dẫn dành cho sinh viên quốc tế và hỗ trợ khả năng di chuyển quốc tế cho nhân viên, ứng viên tiến sĩ và sinh viên.
  • Nâng cao các ngành khoa học quan trọng đối với những thách thức khoa học hiện tại và ngành công nghiệp hiện đại, đóng vai trò là trung tâm nghiên cứu và phát triển với tiềm năng đổi mới đáng kể, được trang bị cơ sở hạ tầng nghiên cứu chất lượng cao cho phép thực hiện các dự án khoa học đầy tham vọng có tầm quan trọng quốc tế.
  • Tăng cường hợp tác với các trường đại học trong và ngoài nước, các tổ chức kinh tế hàng đầu hoạt động trên thị trường trong nước và quốc tế nhằm thực hiện các dự án nghiên cứu phát triển và triển khai, tạo liên kết hợp tác thuận lợi cho thương mại hóa và chuyển giao kết quả nghiên cứu cũng như các công trình phát triển từ trường đại học đối với nền kinh tế.
  • Tham gia vào các hoạt động nhằm tăng cường trách nhiệm xã hội và tham gia vào quá trình toàn cầu nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Địa điểm

  • Częstochowa

    ul J.H Dąbrowskiego 69 , 42-201, Częstochowa

Câu hỏi