Keystone logo
Cornell SC Johnson College of Business, Cornell University Chương trình thạc sĩ Cornell Baker trong lĩnh vực bất động sản

Thạc sĩ in

Chương trình thạc sĩ Cornell Baker trong lĩnh vực bất động sản

Cornell SC Johnson College of Business, Cornell University

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* mỗi năm học

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Bằng Thạc sĩ về Tài nguyên Lãnh thổ và Chiến lược Lập kế hoạch
    • Oviedo, Tây Ban Nha
  • Thạc sĩ Khoa học về Bất động sản
    • Arlington, Hoa Kỳ
  • Thạc sĩ Quản lý Cơ sở và Bất động sản
    • Maastricht, Hà Lan