Keystone logo
CIEO University Foundation

CIEO University Foundation

CIEO University Foundation

Giới thiệu

Tổ chức Đại học CIEO "UNICIEO" với tư cách là Tổ chức Giáo dục Đại học, cam kết phát triển và phổ biến kiến thức, vì lợi ích của việc đào tạo và phát triển toàn diện các chuyên gia, để họ tăng cường cam kết phục vụ xã hội, là những người thúc đẩy thay đổi , thông qua việc phân tích môi trường, cách tiếp cận và đóng góp vào giải pháp của các vấn đề mà hoạt động nghề nghiệp của họ giải quyết có lợi cho hạnh phúc của cá nhân và cộng đồng.

Địa điểm

 • Cundinamarca

  Carrera 5,118-10, 110111, Cundinamarca

  Các chương trình

   Tổ chức cũng cung cấp:

   Câu hỏi