Keystone logo
Chambers College Bậc thầy về Nghệ thuật Tự do Cơ đốc (MCLA)

Thạc sĩ in

Bậc thầy về Nghệ thuật Tự do Cơ đốc (MCLA)

Chambers College

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Greeley, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

120 giờ

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • MA trong Lãnh đạo Công cộng và Mục vụ
    • Vancouver, Canada
  • Thạc sĩ Thần học (Th.M)
    • Vancouver, Canada
  • Thạc sĩ Kinh Thánh
    • Ramat Gan, Israel