Keystone logo
Catolica Porto Business School Thạc sĩ kinh tế kinh doanh

Thạc sĩ in

Thạc sĩ kinh tế kinh doanh

Catolica Porto Business School

Catolica Porto Business School

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Porto, Bồ Đào Nha

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

3 học kỳ

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

EUR 5.520 / per year *

Hạn nộp hồ sơ

24 Aug 2023

ngày bắt đầu sớm nhất

Oct 2023

* Phí năm đầu tiên (phần ngoại khóa: 60 ECTS): 10 lần trả €552; Lệ phí năm thứ 2 (luận án, dự án hoặc thực tập: 36 ECTS): 5 đợt €662,40; Lưu ý: Các giá trị này được tính theo các khoản phí được thiết lập cho năm học

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi