Keystone logo
Catholic University Centre of Santa Catarina (Centro Universitário Católica de Santa Catarina)

Catholic University Centre of Santa Catarina (Centro Universitário Católica de Santa Catarina)

Catholic University Centre of Santa Catarina (Centro Universitário Católica de Santa Catarina)

Giới thiệu

Công giáo Santa Catarina cung cấp một cấu trúc hiện đại để đảm bảo chất lượng giảng dạy và giáo dục

Các phòng học có cấu trúc hiện đại, với môi trường có máy lạnh, thiết bị đa phương tiện và không gian học tập hợp tác, tất cả nhằm đảm bảo một nền giáo dục năng động và cập nhật.

Cơ sở cung cấp không gian sinh hoạt được trang bị căng tin và bàn cho những giây phút giải lao và trao đổi kinh nghiệm giữa các sinh viên.

Địa điểm

  • State of Santa Catarina

    Rua Senador Felipe Schmidt,308, 89201-440, State of Santa Catarina

    Câu hỏi