Keystone logo
Caro y Cuervo Institute

Caro y Cuervo Institute

Caro y Cuervo Institute

Giới thiệu

Instituto Caro y Cuervo, một tổ chức giáo dục đại học sau đại học, bảo vệ di sản ngôn ngữ của Colombia thông qua đào tạo, nghiên cứu và chiếm lĩnh tri thức của xã hội.

Vào năm 2030, Caro y Cuervo Institute sẽ là một chuẩn mực trong sự phát triển đổi mới, sáng tạo và có hệ thống của nghiên cứu, đào tạo và chiếm lĩnh tri thức xã hội nhằm bảo vệ các khía cạnh ngôn ngữ và văn học của di sản văn hóa phi vật thể của Colombia.

Địa điểm

  • Cundinamarca

    Calle 10,4-69, 111711, Cundinamarca

    Câu hỏi