Keystone logo
Bond University Bậc thầy của tội phạm

Bậc thầy của tội phạm

Bond University

Bond University

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Bond University, Queensland, Australia, Úc

Ngôn ngữ

Yêu cầu thông tin

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Thạc sĩ quốc tế về nghiên cứu nâng cao về tội phạm học (IMARC)
    • Rotterdam, Hà Lan
  • Thạc sĩ hình sự và tư pháp hình sự
    • Tampa, Hoa Kỳ
  • Master in Criminal Justice and Criminology
    • Carolina, Puerto Rico