Keystone logo
Berthier Institute of Philosophy (Instituto Superior de Filosofia Berthier (IFIBE)) Chuyên ngành Triết học Chính trị Cánh tả trong Thế kỷ 21

Chuyên ngành Triết học Chính trị Cánh tả trong Thế kỷ 21

Berthier Institute of Philosophy (Instituto Superior de Filosofia Berthier (IFIBE))

Berthier Institute of Philosophy (Instituto Superior de Filosofia Berthier (IFIBE))

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Rua Antonio Ayrosa, Brasil

Ngôn ngữ

Tiếng Bồ Đào Nha

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Yêu cầu thông tin

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Mar 2024

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Thạc sĩ di cư quốc tế và quan hệ dân tộc
    • Malmö, Thụy Điển
  • Thạc sĩ Khoa học Chính trị: Chính trị Toàn cầu
    • Malmö, Thụy Điển
  • Thạc sĩ Khoa học Chính trị
    • Beirut, Liban