Keystone logo
Autonomous University of Manizales  (Universidad Autónoma de Manizales UAM)

Autonomous University of Manizales (Universidad Autónoma de Manizales UAM)

Autonomous University of Manizales  (Universidad Autónoma de Manizales UAM)

Giới thiệu

Chúng tôi là một cộng đồng giáo dục, năng động hóa tri thức, cam kết chung sống hòa bình và phát triển bền vững khu vực, góp phần đào tạo những người có đạo đức và kinh doanh, có tư duy phản biện và đổi mới, trong khuôn khổ trách nhiệm xã hội.

Vào năm 2025, Autonomous University of Manizales sẽ được công nhận về sự đổi mới trong quá trình giảng dạy, học tập, nghiên cứu, dự kiến, phúc lợi và quản lý, cũng như củng cố văn hóa khởi nghiệp cho phép các thành viên của cộng đồng đại học đáp ứng một cách sáng tạo và phù hợp với nhu cầu của môi trường của họ.

Địa điểm

  • Manizales

    Manizales, Colombia

    Câu hỏi